Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Giới thiệu Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh năm: 1982
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Thương Mại Đại học Văn Lang, Thành viên Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Anh – ACCA, và Thành viên Hiệp hội CFA (Mỹ)
Quá trình công tác:
2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
2005 - 3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam.
4/2012 - 6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai.
7/2013 - 7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
7/2014 – 12/2015: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
01/2016 đến nay: Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán Phillip (Thái Lan) (Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited)
Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009.

 Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm: 1960
Nguyên quán: An Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Quá trình công tác:
1992 - 2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm

 Đỗ Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán
Quá trình công tác:
1991 - 2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 - 2/2015: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm
3/2015 đến nay: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Imexpharm.

 

THAY ÐỔI NHÂN SỰ BAN LÃNH ÐẠO NĂM 2015

Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị 
Trong năm 2015, HĐQT đã có sự thay đổi như sau:

  • Ông Phan Hoàng Minh Trí và Bà Nguyễn Kiêm Phương có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT; ngày 30/03/2015 HĐQT đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-IMEX thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên nêu trên.
  • Cùng ngày, HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Ngô Minh Tuấn và Ông Trương Viết Vũ làm thành viên HĐQT bổ sung theo Quyết định bổ nhiệm số 08 và 09/QĐ-HĐQT.
  • Tất cả sự miễn nhiệm và bổ nhiệm này đã được ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 thông qua theo Nghị quyết 25/NQ-IMEX ban hành cùng ngày.

Thay đổi nhân sự Ban điều hành

Ngày 30/03/2015, HĐQT đã có Quyết định 07/QĐ-HĐQTvề việc bổ nhiệm ThS. Ngô Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Imexpharm. Ông Ngô Minh Tuấn được phân công phụ trách về Quản trị chiến lược, Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng.

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát
Trong năm 2015 không có thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát của Imexpharm.