Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Năm 2015 ghi nhận tình hình kinh tế trong nước đang trên đà hồi phục với những chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự ổn định của các yếu tố vĩ mô. Chúng ta đã chứng kiến sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào thị trường quốc tế, nổi bật là quá trình đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định TPP vào đầu năm 2016. “Hội nhập” đã trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong các hội nghị cũng như bàn thảo về chiến lược phát triển từ quốc gia đến doanh nghiệp trong năm qua.


Riêng ngành Dược chúng ta, từ doanh nghiệp dược đến nhà đầu tư, đều tập trung theo dõi và trông chờ, hy vọng sự kiện Thông tư mới hướng dẫn về đấu thầu sẽ sớm được ban hành. Thế nhưng năm 2015 đã kết thúc mà chưa mang lại đổi thay tích cực nào cho những doanh nghiệp dược đầu tư nghiêm túc cho chất lượng. Các Doanh nghiệp này vẫn phải cùng nhau cạnh tranh khốc liệt trên thị trường OTC, nhường thị trường ETC rộng lớn hơn cho thuốc giá rẻ & chất lượng không rõ ràng.
Theo số liệu của IMS Health – một trong 10 công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất toàn cầu của Mỹ, tổng giá trị chi tiêu tiền thuốc năm 2015 của Việt Nam đạt 3,44 tỷ USD, tăng trưởng 10,1% so với năm 2014; trong đó giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 48%. Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người cũng tăng 10%, đạt 38 USD/người năm 2015. Cũng theo IMS, so sánh với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam hiện đang có thị phần thuốc sản xuất trong nước cao nhất xét về số lượng, nhưng chỉ ở mức trung bình về giá trị sử dụng. Điều này phản ánh giá thuốc trong nước sản xuất hiện đang thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, từ đó đặt ra câu hỏi lớn không chỉ cho chính bản thân các doanh nghiệp dược trong nước mà còn cho các nhà quản lý ngành.

Đối với Imexpharm, năm 2015 có thể là một bước ngoặt giao thời. Tuy thị trường ETC chưa có tín hiệu chuyển biến tích cực, nhưng chúng tôi vẫn chú trọng siết chặt quản lý rủi ro trên OTC hơn là tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận mang lại. Mặt khác, Imexpharm ưu tiên cho chiến lược đầu tư nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP, cụ thể là việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các nhà máy Bình Dương, với mục tiêu nhanh chóng trở lại thị trường ETC vào nửa cuối năm 2016, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường lớn khác như Châu Phi, Nam Mỹ…


Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức và áp lực, nhưng Imexpharm cũng đã kết thúc năm 2015 với những kết quả khả quan về sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cụ thể như sau:


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

(Ghi chú: Theo quy định Báo cáo tài chính năm 2015 Imexpharm phải trình bày theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200), vì vậy các chỉ tiêu Doanh thu thuần, Giá vốn hàng bán và Chi phí bán hàng bị ảnh hưởng không so sánh được với các chỉ tiêu tương ứng của năm 2014)

1. TỔNG DOANH THU

Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2015 là 983,1 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 8,3% so với năm 2014. Trong đó:

 • Thu nhập khác đạt 18,8 tỷ đồng tăng trưởng 81,0%, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính đạt 17,8 tỷ đồng tăng 86,6% so với năm 2014, nhờ các khoản lãi tiền gửi kỳ hạn, lãi chênh lệch tỷ giá và cổ tức được chia từ các khoản đầu tư dài hạn.
 • Doanh thu thuần đạt 964,3 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5%, cao hơn mức tăng trưởng 6,6% của năm 2014. Nếu loại trừ ảnh hưởng của Thông tư 200 thì mức tăng trưởng của doanh thu thuần là11,0%.

Trong doanh thu thuần gồm:

 • Doanh thu hàng mua bán khác đạt 31,4 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 3,3% trên doanh thu thuần, do công ty có chuyển nhượng bán một số nguyên liệu cho đối tác có yêu cầu.
 • Doanh thu hàng sản xuất đạt 932,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 3,8% của năm 2014 và 2,2% của năm 2013; chiếm tỷ trọng 96,7% trên doanh thu thuần, trong đó:
  • Doanh thu hàng cung ứng, gia công và xuất khẩu đạt 84,8 tỷ đồng, giảm 19,7% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 9,1% doanh thu sản xuất.
  • Doanh thu hàng nhượng quyền đạt 148,3 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 15,9% doanh thu sản xuất.
  • Doanh thu hàng Imexpharm (công ty tự phân phối trong nước) đạt 699,8 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm trước, trong khi năm 2014 giảm 8,6%, và chiếm 75,0% doanh thu sản xuất.

Sau 3 năm chủ động chuyển hướng thị trường để khắc phục khó khăn do quy chế đấu thầu, doanh thu hàng Imexpharm đã lấy lại được đà tăng trưởng tốt, với thị trường OTC đạt gần 87,0%, tăng trưởng cao 19,6%; doanh thu từ ETC chỉ đạt 13,0% và tiếp tục sụt giảm 26,0% so với năm trước. Thị trường OTC sau các năm tăng trưởng nóng: 42% năm 2013, 37% năm 2014, thì năm 2015 đã có bước chững lại, nguyên nhân do Imexpharm đẩy mạnh siết chặt quản lý rủi ro công nợ với chính sách ngày 01/07/2015 là đưa ra hạn mức tín dụng cho từng khách hàng. Theo đó, hệ thống SAP-ERP sẽ tự động khóa mã khách hàng nào có nợ phải thu vượt quá hạn mức và thời gian nợ theo quy định.

Xét về tỷ trọng sản lượng và giá trị đóng góp của các nhà máy năm 2015 như sau:

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2015 đạt 1.190 triệu đơn vị sản phẩm, tăng 7,0% so với năm 2014. Nhà máy Non-Betalactam vẫn là nhà máy có đóng góp cao nhất với 70,4% sản lượng và 40,9% giá trị, tuy nhiên có xu hướng giảm so với năm trước là 72,7% sản lượng và 44,3% giá trị. Hai nhà máy Penicillin và nhà máy Cephalosporin có vai trò đóng góp ngày càng tăng với các dòng sản phẩm giá trị cao, với tổng cộng 21,6% sản lượng nhưng chiếm đến 54,7% giá trị, tăng so với năm 2014 là 20,2% sản lượng và 53,5% giá trị.

2. LỢI NHUẬN

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Quỹ PTKH&CN) thực hiện được là 172,9 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2014. 
Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN là 131,7 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch 2015, tăng trưởng 7,5% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 118,7 tỷ đồng, so với năm trước tăng trưởng 7,6%.
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt được 92,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2014. 

3. CÁC CHI PHÍ LỚN NĂM 2015

 • Giá vốn hàng bán năm 2015 là 581,1 tỷ đồng, tăng 21,5%. Xét về tỷ trọng trên doanh thu thuần thì giá vốn 2015 chiếm đến 60,3%. Nhưng nếu loại trừ ảnh hưởng của Thông tư 200 thì giá vốn chỉ tăng 7,5%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần là 11,0%; chỉ chiếm tỷ trọng 51,6% trên doanh thu thuần, giảm so với mức tỷ trọng 53,3% của năm 2014, và giúp tiết kiệm cho Công ty 16,7 tỷ đồng.
  Trong năm 2015 tính chung giá nguyên liệu sản xuất chỉ tăng 0,5% chưa xét đến yếu tố tỷ giá. Trung bình chi phí nguyên vật liệu chiếm 65% - 77% trong giá thành sản xuất. Tuy nhiên các chi phí đầu vào khác như giá điện, tiền lương sản xuất đều tăng. Giá vốn hàng bán giảm chủ yếu nhờ kết quả bước đầu của dự án “Nâng cao năng suất lao động”, là 1 trong 11 dự án quản trị theo BSC (Balanced Scorecard) mà Imexpharm thực hiện trong năm 2015, với sự hợp tác của nhà tư vấn hàng đầu thế giới về năng suất lao động Công ty Hirayama của Nhật Bản. 
 • Chi phí bán hàng năm 2015 là 193,1 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2014. Tuy nhiên nếu loại trừ ảnh hưởng của Thông tư 200, chi phí bán hàng tăng đến 19,7%, chiếm tỷ trọng 30,3% trên doanh thu thuần, tăng so với mức tỷ trọng 27,2% của năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2015 Công ty tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị khách hàng trên cả nước với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Đây là một hoạt động theo định hướng Marketing 3.0 nhằm tri ân những khách hàng thân thiết luôn đồng hành gắn bó cùng Imexpharm.
 • Chi phí quản lý năm 2015 là 72,8 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước, do chi phí thuê tư vấn cho hoạt động của các nhà máy: nâng cấp, xây dựng mới cũng như nâng cao năng suất.
 • Chi phí thuế TNDN hiện hành là 25,8 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm trước, bằng 21,7% lợi nhuận trước thuế.
 • Bên cạnh đó, việc trích lập Quỹ PTKH và CN thực hiện từ năm 2012 đến nay cũng giúp làm giảm đáng kể chi phí thuế TNDN hiện hành mỗi năm của Imexpharm, cụ thể từ năm 2012 đến năm 2015 số tiền thuế được giảm tổng cộng trên 11,0 tỷ đồng, riêng năm 2015 là 2,8 tỷ đồng. 

II.  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÀI SẢN

Quy mô tài sản

Tổng tài sản năm 2015 đạt 1.092,7 tỷ đồng, tăng 6,1% hay tăng 63,2 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 25,4 tỷ đồng hay tăng 3,5%, chủ yếu do tăng các khoản phải thu; Tài sản dài hạn tăng 37,8 tỷ đồng hay 12,2%, do trong năm công ty đầu tư nhiều cho máy móc thiết bị và xây dựng nhà máy mới.

Cơ cấu tài sản

Nhờ việc hoạch định ngân sách tốt, cuối năm 2015 Imexpharm có khoản tiền gửi kỳ hạn 100,0 tỷ đồng để chờ giải ngân cho các dự án, do vậy tỷ trọng tiền giảm từ 17,3% xuống 8,0%, và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 0,3% tăng lên 9,5% trong tổng tài sản cuối năm 2015.


Các khoản phải thu, hàng tồn kho… thường xuyên được Imexpharm kiểm soát theo mục tiêu và định mức, cơ cấu lại để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn:

 • Hàng tồn kho cuối năm 2015 giảm xuống còn 22,5% trong tổng tài sản, so với tỷ trọng 28,6% của năm 2014. Nhờ việc hoạch định và kiểm soát tồn kho tốt, hàng tồn kho giảm mạnh 48,8 tỷ đồng hay giảm 16,6% so với đầu năm.
 • Tỷ trọng các khoản phải thu tăng từ 22,0% lên 27,7% trong tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn tăng 64,4 tỷ đồng hay tăng 27,0%; trong đó phải thu khách hàng chỉ tăng 21,6 tỷ đồng hay tăng 10,4% là mức tăng hợp lý so với tốc độ tăng doanh thu; khoản trả trước cho nhà cung cấp tăng 34,3 tỷ đồng hay tăng 167,9%. Imexpharm đã trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản mục theo quy định.

2. NGUỒN VỐN

Nợ phải trả cuối năm 2015 là 185,9 tỷ đồng, giảm 20,2% so với năm 2014. Nhìn chung tỷ trọng nợ phải trả trong tổng nguồn vốn luôn duy trì ở mức thấp, năm 2014-2015 lần lượt là 22,6% - 17,0%, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. 


Nguồn vốn chủ sở hữu là 906,8 tỷ đồng, tăng 110,2 tỷ đồng hay tăng 13,8%. Nguyên nhân là do vốn điều lệ tăng 26,3 tỷ đồng hay 10,0%, thặng dư vốn tăng 58,8 tỷ đồng hay 24,6% từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược đầu năm; Quỹ đầu tư phát triển tăng 20,3 tỷ đồng hay 9,6%; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 4,8 tỷ đồng hay 6,0%. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn được duy trì ở mức cao qua các năm 2014-2015 lần lượt là 77,4% - 83,0%. Điều này cho thấy tiềm lực tài chính công ty rất vững mạnh, đồng thời HĐQT và Ban TGĐ muốn đảm bảo sự an toàn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động và tiềm ẩn rủi ro. 

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ ngắn hạn từ tỷ trọng 19,5% trên tổng nguồn vốn năm 2014 giảm xuống 14,3% năm 2015, vốn điều lệ từ 25,6% tăng lên 26,5%, thặng dư vốn từ 23,2% tăng lên 27,2%, Quỹ Đầu tư phát triển và vốn khác của Chủ sở hữu tăng từ 20,7% lên 21,5%, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn giữ nguyên tỷ trọng 7,8% trong tổng nguồn vốn năm 2015.

4. KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Khả năng thanh toán của công ty luôn được duy trì ổn định ở mức cao, đảm bảo tính an toàn trong hoạt động.

Khả năng thanh toán của công ty luôn được duy trì ổn định ở mức cao, đảm bảo tính an toàn trong hoạt động. Khả năng thanh toán năm 2015 cao hơn 2 năm trước do những nguyên nhân tích cực như: nợ ngắn hạn giảm 43,9 tỷ đồng hay giảm 21,9%; tài sản ngắn hạn tăng 25,4 tỷ đồng hay tăng 3,5% do những nguyên nhân như phân tích ở trên. Bên cạnh đó hàng tồn kho giảm mạnh 48,8 tỷ đồng hay giảm 16,6% làm cho khả năng thanh toán nhanh tăng cao từ 2,1 lần lên đến 3,2 lần.

5. KHẢ NĂNG SINH LỜI
Năm 2015 với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá cao, tuy nhiên do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược Pha No đầu năm 2015 để tăng vốn tài trợ cho các dự án, nên ảnh hưởng làm các chỉ số khả năng sinh lời giảm nhẹ. Cụ thể ROS (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) giữ nguyên 9,6%, nhưng ROA (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân) giảm từ 9,0% xuống 8,8%, và ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân) giảm từ 11,3% xuống còn 10,9%. 

Các chỉ số lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN/Vốn điều lệ bình quân, lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân cũng giảm so với năm trước, tuy nhiên vẫn còn ở mức khá cao là 47,7% và 33,6%.


Ngoài ra, các chỉ số khả năng sinh lời hiện tại chưa thể hiện đủ năng lực hoạt động và tiềm năng của Imexpharm do những nguyên nhân sau:

 • Việc trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trong các năm 2012-2015 vừa để tạo điều kiện cho Imexpharm phát triển công nghệ và sản phẩm, vừa là hình thức giúp giảm chi phí thuế TNDN, đã làm giảm lợi nhuận sau thuế và làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ số khả năng sinh lời của Công ty. Nếu không trích lập quỹ này thì ROS - ROA - ROE năm 2015 sẽ lần lượt đạt 10,7% - 9,7% - 12,1%.
 • Cuối năm 2015, phần tồn quỹ là 28,3 tỷ đồng. Trong năm 2016-2017, Công ty sẽ chi sử dụng để các sản phẩm có được số đăng ký Châu Âu, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm cho nhà máy Dược Công nghệ cao. Việc sử dụng Quỹ này phải đúng mục đích, hơn nữa phải hoàn lại và chịu thuế phạt nếu Công ty không chi sử dụng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm trích. 
 • Bên cạnh đó, thời gian qua Imexpharm đã đầu tư mạnh mẽ cho nhiều dự án lớn để phát triển trong cả trung và dài hạn. Đến nay do tình hình khách quan của quy định về đấu thầu, các dự án này chưa phát huy được hết công suất. Đó cũng là rủi ro do cơ chế mà Công ty không thể lường trước và chưa khắc phục được trong ngắn hạn. Trong tương lai 2-3 năm tới, với việc nhà máy Cephalosporin và nhà máy Penicillin thuốc tiêm được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP trong nửa đầu năm 2016, hứa hẹn sẽ mang đến sự gia tăng doanh thu và lợi nhuận đáng kể và vững chắc cho Imexpharm. Từ đó các chỉ số khả năng sinh lời cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.

III.  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Đảm bảo đúng tiến độ dự án nâng cấp các nhà máy Cephalosporin và Penicillin lên tiêu chuẩn EU-GMP
Đây là dự án quan trọng bậc nhất có tính quyết định đối với chiến lược phát triển trung và dài hạn của Imexpharm, vì vậy Ban Điều hành đã tập trung toàn lực triển khai. Đúng như tiến độ đã công bố, dự kiến hai nhà máy này sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP trong quý II/2016. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thực hiện gửi hồ sơ đăng ký sản phẩm tại Châu Âu từ quý III/2015. 

Theo chúng tôi dự báo, Thông tư mới hướng dẫn về đấu thầu cũng sẽ được ra đời trong khoảng cuối quý I, đầu quý II/2016, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thuốc chất lượng vào hệ điều trị. 

2. Triển khai dự án Nhà máy Dược Công nghệ cao
Tháng 7/2015, Imexpharm đã triển khai kế hoạch xây dựng Nhà máy Dược Công nghệ cao tại Bình Dương. Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua, dự án này có vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, tài trợ bằng Vốn chủ sở hữu, theo tiêu chuẩn EU-GMP. Tuy nhiên chúng tôi dự kiến sẽ thông qua ĐHĐCĐ năm 2015 nâng mức vốn đầu tư lên 300 – 370 tỷ đồng, nhằm mở rộng phương án sản phẩm phù hợp với cả thị trường trong và ngoài nước. Do thay đổi về công nghệ và phương án sản phẩm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cao hơn, nên dự kiến thời gian dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động đến năm 2018, thay vì cuối năm 2017 như đã công bố.

3. Đầu tư thêm vào S.Pharm
Trong năm 2015, Imexpharm đã chi 2,3 tỷ đồng để mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm S.Pharm, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 586.620 cổ phiếu lên 821.270 cổ phiếu, với tỷ lệ nắm giữ 29,43% cổ phần 
của S.Pharm.

IV.  NHỮNG TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015

Năm qua, mặc dù phải hoạt động trong môi trường kinh doanh không thuận lợi, cạnh tranh gay gắt giữa thuốc nội với nhau và với thuốc nhập khẩu, đặc biệt vẫn là tác động bất lợi của các Thông tư (Thông tư 01, 36, 37) về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong bệnh viện. Tuy nhiên, Imexpharm vẫn kiên định chiến lược đi theo con đường riêng đã chọn. Tiến bộ về quản lý năm 2015 có thể kể đến 3 điểm sau:

1. Triển khai chính sách và thực hiện chặt chẽ Quản lý rủi ro toàn hệ thống
Năm 2015 chúng tôi đã đặt Quản lý rủi ro lên hàng đầu, cao hơn các mục tiêu khác về kinh doanh và lợi nhuận. Vì vậy chúng tôi muốn nhắc đến Quản lý rủi ro là điểm đầu tiên, là bước đệm chuẩn bị cho những nấc thang phát triển hiệu quả hơn - bền vững hơn sắp tới. Với hàng loạt chính sách toàn diện triển khai xuống hệ thống: chính sách hạn mức tín dụng từ ngày 01/07/2015 để tăng cường quản lý rủi ro công nợ trên OTC; Hoàn thiện và ban hành lại Quy chế phân cấp tài chính cho các chi nhánh trực thuộc quy định rõ ràng hơn quyền và trách nhiệm của chi nhánh; ban hành các quy chế làm việc áp dụng cho công nhân sản xuất…

2. Thị trường OTC đánh dấu sự tăng trưởng cao 3 năm liên tiếp
Năm 2015, Imexpharm vẫn tiếp tục tập trung vào thị trường OTC để đảm bảo cho sự tăng trưởng doanh thu. Sau 02 năm có tốc độc tăng trưởng cao, Imexpharm nhận thấy cần đưa ra chính sách quản lý rủi ro công nợ và đã được đưa vào áp dụng từ ngày 01/07/2015, do vậy doanh số quý III đã có sự sụt giảm đáng kể. Thị trường OTC kết thúc năm 2015 chỉ tăng trưởng 19,6%, so với mức tăng trưởng 37% năm 2014, và 42% năm 2013. Việc giảm tăng trưởng này phần lớn nằm trong kế hoạch và sự chủ động của Công ty, tuy nhiên đây vẫn là mức tăng trưởng cao đáng ghi nhận đối với tình hình phát triển chung của ngành dược năm 2015.

3. Nâng cao Quản trị nguồn nhân lực 
Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển, chiến lược đầu tư sắp tới, chất lượng nguồn nhân lực phải là nền tảng. Mục tiêu của Công ty là tạo ra được sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy đến hành động của đội ngũ, từ đó mới mang lại sự chuyển biến và đột phá trong nguồn nhân lực cấp trung và cấp cao của Imexpharm. Chúng tôi sử dụng BSC (Balanced Scorecard) làm công cụ đo lường & đánh giá hiệu quả nhằm tạo ra sự thay đổi đó. Giai đoạn đầu, đối với cán bộ cấp trung chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn quản lý cần phải đạt được theo lãnh đạo cấp độ 3 (Level 3) – quản lý bằng hiệu quả công việc. Chúng tôi truyền thông đầy đủ mục tiêu chiến lược của Công ty và mong muốn của Lãnh đạo, từ đó văn hóa hướng đến kết quả đã được định hình trong đội ngũ cấp trung. Bên cạnh đó, Imexpharm cũng đẩy mạnh việc thực thi 6 nguyên tắc văn hóa vào trong công việc hàng ngày nhằm đảm bảo tiến độ & chất lượng công việc. 

Trong năm 2015, Imexpharm đã thành lập Phòng Phát triển nguồn nhân lực. Đây là một định hướng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển tổ chức (Organization Development) nhằm tạo chuyển biến mới trong quản trị nhân sự của Công ty. Cụ thể, các kế hoạch ngắn hạn, Chúng tôi sẽ thiết lập lại hệ thống lương thưởng theo vị trí và theo đánh giá hiệu quả công việc, tăng cường văn hóa kèm cặp (Coaching) trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, tăng cường đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.

V.  HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

Năm 2015 ngoài những thành tựu đạt được như trên, Ban Tổng Giám đốc Imexpharm cũng nhận thấy còn những hạn chế trong công tác điều hành, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực thi 11 dự án theo BSC
Tháng 6/2015, Công ty đã triển khai 11 dự án theo BSC để thực hiện mục tiêu chiến lược của Imexpharm trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 trong 11 dự án thực hiện tương đối thành công, với tỷ lệ KPIs hoàn thành cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao cho Công ty. Vì vậy trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Quản lý dự án sẽ phải soát xét lại tất cả 09 dự án còn lại, tìm ra giải pháp hợp lý và hỗ trợ tốt hơn để thúc đẩy các dự án hoàn thành mục tiêu trong năm 2016. 

2. Kiểm soát rủi ro hệ thống chưa chặt chẽ
Có thể nói năm 2015 là năm của quản lý rủi ro, khi mà hàng loạt các quy trình, chính sách được ban hành và nhanh chóng đưa vào thực thi toàn hệ thống. Khi tăng cường kiểm soát như vậy, một mặt chúng tôi yên tâm vì Imexpharm đã nhận ra và đo lường được một số rủi ro trong hoạt động, từ đó thay đổi mạnh mẽ và đảm bảo an toàn hơn cho hệ thống vận hành. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng nhận ra rằng, hệ thống quản trị rủi ro của Imexpharm cần được tăng cường chặt chẽ, bài bản hơn nữa thì mới đảm bảo cho Imexpharm khi quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng nhanh chóng.

3. Chất lượng nguồn nhân lực
Như đã báo cáo ở trên, năm 2015 chúng tôi có bước tiến mới hơn nữa trong quản trị nguồn lực. Tuy nhiên chất lượng nguồn lực vẫn còn là mối quan tâm hàng đầu của Imexpharm, đặc biệt là đội ngũ kế thừa. Nhu cầu phát triển đòi hỏi chúng tôi phải có nguồn lực chất lượng hơn nữa, chủ động, trách nhiệm cá nhân cao và sáng tạo trong công việc hơn nữa. Khi mở đường đưa Imexpharm chủ động hội nhập bằng các chiến lược đột phá, ngoài các chương trình đạo tạo phát triển đội ngũ, hiện chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh văn hóa kèm cặp (Coaching & on-job training).

Đây là những hạn chế mà Ban Tổng Giám đốc đã nhận thấy trong quá trình điều hành năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp hiệu quả để cải thiện trong năm 2016.
VI.  MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2016 và trung hạn được đánh giá là tích cực. Cầu nội địa mạnh hơn, xuất khẩu vẫn được duy trì, cùng với lạm phát thấp và niềm tin được củng cố đã tạo cơ sở vững chắc cho tăng trưởng trong kỳ trung hạn. Ngoài ra, TPP được dự báo giúp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như dịch chuyển thương mại. Hàng Việt Nam được đánh giá sẽ thay thế hàng Trung Quốc xuất khẩu vào các thị trường TPP, cụ thể là Mỹ và Nhật Bản…


Ngành dược Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan trên 2 con số đến 2019, theo BMI có thể ở mức 14% mỗi năm (tính theo USD); với chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người đến 2019 có thể đạt trên 70 USD/người/năm.


Đối với Imexpharm, năm 2016 có thể sẽ bước qua một giai đoạn phát triển mới, với triển vọng trở lại thị trường ETC nhờ vào Thông tư mới hướng dẫn về đấu thầu thuốc trong bệnh viện dự kiến sẽ ra đời trong quý I/2016, cùng với chiến lược đầu tư và nâng cấp các nhà máy. Với tất cả sự chuẩn bị toàn diện, những bước thay đổi đột phá để vươn đến những chuẩn mực cao hơn về tiêu chuẩn nhà máy, về chiến lược sản phẩm, về hệ thống quản lý, về phát triển nguồn nhân lực..., Imexpharm sẽ thuận lợi vững vàng tiến ra những thị trường rộng lớn hơn nữa.

Từ nhận định như trên, Imexpharm đưa ra các mục tiêu chiến lược cho năm 2016 trên các khía cạnh chính như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh

 • Tổng doanh thu kế hoạch năm 2016 là 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9% so với năm trước.
 • Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH & CN đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với năm 2015.

2. Về đầu tư

 • Năm 2016 chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để được cấp Giấy chứng nhận EU-GMP cho hai nhà máy Cephalosporin và Penicillin tại Bình Dương trong quý II/2016. Đồng thời, Imexpharm cũng lên kế hoạch triển khai nâng cấp nhà máy tại Đồng Tháp theo chuẩn quốc tế.
 • Bên cạnh đó, dự án Nhà máy Dược Công nghệ cao cũng sẽ đảm bảo tiến độ xây dựng, phương án sản phẩm đăng ký để hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2018. 
 • Đảm bảo hiệu quả, tiến độ và chất lượng công việc của Dự án Nâng cao năng suất lao động thực hiện dưới sự tư vấn của Công ty Hirayama Nhật Bản từ năm 2015.

3. Về nguồn vốn

 • Hội đồng Quản trị Imexpharm đã thống nhất theo tờ trình của Tổng Giám đốc để thông qua Đại Hội đồng cổ đông năm 2015 về kế hoạch và phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 364,47 tỷ đồng trong năm 2016. 
 • Mục đích phát hành: để tài trợ cho dự án Nhà máy Dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty. Theo kế hoạch dự kiến ban đầu đã được Đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua, vốn đầu tư cho dự án này khoảng 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành quyết định thay đổi về công nghệ và phương án sản phẩm của Nhà máy, vì vậy dự kiến vốn đầu tư sẽ tăng lên trong khoảng từ 300-370 tỷ đồng. 
 • Phương án phát hành: Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược hoặc chào bán đấu giá cạnh tranh ra công chúng, và thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên.

4. Về thị trường

 • Thị trường ETC dự báo sẽ dễ dàng hơn cho Imexpharm đặc biệt trong nửa cuối năm 2016, tuy nhiên để có mức tăng trưởng nhảy vọt thì chúng tôi dự kiến sẽ phải cần đến năm 2017 do việc đấu thầu cho năm 2016 đã hoàn tất trong 06 tháng đầu năm 2016. Bên cạnh đó, thị trường OTC cũng sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao khoảng 15%-18%, với mục tiêu tập trung phát triển kênh Y tế tư nhân & khai thác chiều sâu của thị trường tại những thành phố lớn.
 • Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối ở miền Trung với kế hoạch thành lập chi nhánh Imexpharm tại Bình Định.
 • Lợi thế nhà máy đạt EU-GMP sẽ giúp Imexpharm thuận lợi hơn để đẩy mạnh mảng xuất khẩu trong năm 2016. Bước đầu chúng tôi đã thăm dò thị trường tại một số nước như Bắc Phi, Nam Mỹ…

5. Về sản phẩm

 • Xây dựng lại danh mục sản phẩm chủ lực cho năm 2016; cải tiến và phát triển ít nhất 05 sản phẩm mới;
 • Đẩy nhanh tiến độ đăng ký sản phẩm tại Châu Âu;
 • Phát triển phương án sản phẩm cho nhà máy Dược Công nghệ cao.

6. Nguồn nhân lực

 • Năm 2016, Imexpharm sẽ xây dựng và triển khai KPIs đến từng nhân viên sau khi đã hoàn thiện BSC cấp Công ty và bộ phận vào năm 2015 vừa qua.
 • Công ty cũng sẽ triển khai dự án lương theo vị trí công việc cho đội ngũ cán bộ chủ chốt & sẽ được áp dụng trong năm 2016. Trên cơ sở này, Imexpharm sẽ thúc đẩy hiệu quả công việc, có chiến lược đào tạo và phát triển cho đội ngũ phù hợp.
 • Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đo lường để đánh giá đội ngũ quản lý cấp trung theo yêu cầu của lãnh đạo Level 3 – tức là quản lý bằng hiệu quả công việc, từ đó đẩy mạnh văn hóa kèm cặp. Việc kiểm soát tính thực thi của định hướng này sẽ thông qua chính sách thưởng gắn theo kết quả đánh giá công việc.