Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Nguồn nhân lực trẻ

Imexpharm sở hữu nguồn nhân lực rất trẻ và năng động, với cơ cấu lao động theo độ tuổi như sau:

Imexpharm sở hữu 76,2% nhân viên dưới 40 tuổi. Tuổi đời bình quân toàn công ty là 34 tuổi.

Tổng số CB-CNV của Imexpharm tính đến ngày 31/12/2015 là 1.012 người. Lao động nữ chiếm 39% tổng số lao động, do tính chất đặc thù của sản xuất cần nhiều lao động nam hơn để thực hiện các công việc nặng nhọc. 


Đội ngũ có trình độ trung cấp dược của Imexpharm rất đông đảo, 492 người, chiếm 48,6%, chủ yếu tập trung trong khối bán hàng (với đội ngũ 300 trình dược viên) và còn lại nằm ở khối sản xuất. Tuy nhiên Imexpharm cũng sở hữu 24,5% nhân sự có trình độ đại học và trên đại học.