Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Chính sách cho người lao động

CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành dược, Imexpharm chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Imexpharm luôn hướng đến chính sách lương thưởng cạnh tranh, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và người thân; các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng trong môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác. Chính sách lao động cũng thúc đẩy nhân viên Imexpharm tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới thông qua sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Chế độ, lương, thưởng, chính sách chăm lo cho người lao động

  • Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: tiền lương, thưởng, phụ cấp… đầy đủ, rõ ràng; Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn con người, và ký kết hợp đồng lao động được thực hiện 100% cho CB-CNV.
  • Thực hiện đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản của người lao động thông qua Bảo hiểm xã hội.
  • Nhân viên được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, được trang bị đồng phục để đi làm việc.
  • Chế độ lương Công ty đảm bảo mức sống của người lao động, được nâng lương định kỳ, và phù hợp với từng lĩnh vực: bán hàng, sản xuất, văn phòng. Thực hiện Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, từ tháng 1/2016 Imexpharm đã thực hiện nâng mức lương cho CB-CNV toàn Công ty, với tổng số tiền tăng thêm là 200 triệu VND/tháng

  • Ngoài ra để kích lệ tinh thần làm việc của người lao động nhân dịp các ngày Lễ lớn, Tết…, Công ty có chính sách thưởng từ 0,5 – 1 tháng lương, đồng thời kết hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức lễ tổng kết hàng năm với nhiều chương trình như: trò chơi dân gian, hội thi văn nghệ,... tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể CB-CNV.
  • Trong năm 2015, có 37 CB-CNV được trao Kỷ niệm chương để ghi nhận công lao, thành tích đóng góp 10 năm với phần quà là Logo 1 chỉ vàng.
  • Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015: 10.800.000đ/người/tháng.