Imexpharm
imexpharm
Imexpharm
Imexpharm
Imexpharm

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Kính thưa Quý vị,

Imexpharm đã kết thúc năm 2015 khá thành công. Mặc dù cạnh tranh khốc liệt trên thị trường OTC chật hẹp, và thị trường ETC ghi nhận sự sụt giảm xuống mức đáy do Thông tư hướng dẫn đấu thầu ưu tiên chọn thuốc giá rẻ ban hành từ năm 2012, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao phó. Với chiến lược kiên định đầu tư cho chất lượng, năm qua Imexpharm đã hoàn thiện việc nâng cấp ba dây chuyền của hai nhà máy Cephalosporin và Penicillin lên tiêu chuẩn EU-GMP, đồng thời triển khai dự án đầu tư Nhà máy Dược Công nghệ cao tại Khu Công nghiệp VSIP II Bình Dương theo tiêu chuẩn EU-GMP, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Để đạt được những thành tựu đó, chúng tôi đã phải trăn trở chọn lựa: một là hy sinh chất lượng và các giá trị khác để sản xuất thuốc giá rẻ; hai là phải có các nhà máy tiêu chuẩn cao hơn nhằm thuận lợi cạnh tranh trong đấu thầu đồng thời tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Và chúng tôi đã lựa chọn chiến lược thứ 2, là chiến lược đầy thách thức mà cùng thời điểm chưa có doanh nghiệp dược Việt Nam nào thực hiện. Nhưng Imexpharm đã quyết tâm đến cùng vì những giá trị thương hiệu bền vững đã tạo dựng được trong lòng giới chuyên môn, trong khách hàng và người bệnh, trong cổ đông, nhà đầu tư, và các bên liên quan khác đã đặt niềm tin vào chúng tôi.

Nói như vậy để thấy rõ rằng, phát triển bền vững là một thách thức lớn và buộc chúng ta phải lựa chọn, đôi khi trong những tình thế vô cùng khó khăn.

Kính thưa quý vị,

Năm 2015 là năm thứ 3 chúng tôi lập Báo cáo bền vững. Khi những vấn đề PTBV trong nước và thế giới đáng báo động như hiện nay, thì những lĩnh vực báo cáo được các bên liên quan trọng yếu đặt ra yêu cầu ngày càng nhiều lên. Vấn đề được các bên quan tâm nhiều nhất là Imexpharm ảnh hưởng môi trường như thế nào. Tuy nhiên với các tiêu chuẩn nhà máy được các cơ quan quản lý trong nước và quốc tế, các tập đoàn dược đa quốc gia công nhận, có thể nói các vấn đề về quản lý nước thải, khí thải và chất thải, môi trường sản xuất an toàn cho công nhân là những vấn đề an tâm nhất của Imexpharm. Đối với chúng tôi, quản trị doanh nghiệp hiệu quả - bền vững, an toàn sức khỏe khách hàng, trách nhiệm sản phẩm, đầu tư phát triển cộng đồng là những điều được ưu tiên hơn. Đặc biệt giai đoạn 2015-2018 chúng tôi đặt nguồn nhân lực làm yếu tố cốt lõi cho phát triển để đáp ứng yêu cầu cho các dự án quan trọng đang dồn lực triển khai. Ngoài ra, một vấn đề chúng tôi lưu tâm nữa là việc sử dụng điện năng. Trong nỗ lực của mình, năm 2015 Imexpharm đã thành lập Ban quản lý dự án tiết kiệm năng lượng, với những mục tiêu và giải pháp trong ngắn và dài hạn, để giúp Imexpharm sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững hơn.

Mục tiêu phát triển đến 2018, Imexpharm sẽ hoàn thiện hệ thống trả lương theo vị trí công việc nhằm tạo động lực cho người lao động; Phát huy hiệu quả nguồn nhân lực được xây dựng theo BSC, Coaching và Văn hóa công ty; Hoàn thiện việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cao và chuẩn bị nguồn lực kế thừa. Ngoài ra, Công ty sẽ hoàn thiện đầu tư nhà máy Công nghệ cao tiêu chuẩn EU-GMP và các dòng sản phẩm cho nhà máy. Đến năm 2020, chúng tôi sẽ từng bước định hịnh hệ thống Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ theo các chuẩn mực hiện đại, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả.

Khi sản xuất kinh doanh phát triển thuận lợi và khai thác tốt công suất các nhà máy, sẽ tạo điều kiện để Imexpharm mở rộng quy mô các hoạt động đầu tư cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân vùng sâu vùng xa dưới nhiều hình thức, trung bình mỗi năm từ 2016-2020 sẽ có trên 7.000 bệnh nhân được phục vụ. Ngoài ra, các Quỹ khuyến học truyền thống cũng sẽ được nhân rộng để thúc đẩy, khuyến khích việc học tập trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho quốc gia.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên… vì các hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Imexpharm. Tôi tin mỗi ý thức và hành động của chúng ta hôm nay đều vun đắp vào sự phát triển vững bền cho Việt Nam và toàn cầu trong tương lai.
 

Trân trọng kính chào,

CHỦ TỊCH HĐQT

CN. NGUYỄN QUỐC ĐỊNH